Strata z tytułu upadłej spółki lub funduszu inwestycyjnego

Posted by on mar 20, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor dokonujący pomyślne transakcje na giełdzie nie uniknie zapłacenia podatku od osiągniętego z tej okazji przychodu, a więc i złożenia na czas formularza podatkowego pit38. Co warto wiedzieć, przy wypełnianiu deklaracji należy uwzględnić również stratę.

Jeśli suma kosztów otrzymania przychodów jest większa od przychodów uzyskanych z racji odpłatnego sprzedania papierów wartościowych, mamy kontakt ze stratą podatkową. Musimy wykazać ją w pit 38 druk o tym numerze dotyczy podatków od zysków giełdowych. O tym, czy wypada to zrobić a także o sytuacjach, kiedy ta kwestia może być niejasna, mówimy w niniejszym artykule.

Strata z akcji upadłej spółki

Upadłość spółki i usunięcie jej akcji z obrotu nie jest podstawą zeznania straty w wysokości kwoty, którą inwestor powierzył na zyskanie jej udziałów. Taki wydatek można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu, dopiero gdy nastanie odpłatne ich zbycie. Przydatny dla przeznaczenia pit 38 przykład to sprzedaż takich akcji za skrajną kwotę, np. 1 grosz. Nie nadaje się do tego jednak darowizna, gdyż wyłącznie odpłatne zbycie pozwala wydatek na jej zakup uznać jako koszt podatkowy.

Wydalenie akcji zamkniętej spółki z obrotu nie musi koniecznie oznaczać, że nie można już dokonywać obrotu związanymi z nią papierami wartościowymi. Robi się to w drodze umów cywilnoprawnych. Gdy akcje cały czas są zapisane na rachunku maklerskim, przerzucenie praw własności dzieje się w momencie dokonania konkretnego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

Deklaracja straty

Strata to efekt poniesienia przez obywatela kwot podatkowych wyższych aniżeli uzyskany przez niego przychód. Są dwa naczelne czynniki, przez które warto pofatygować się i wypełnić zeznanie dotyczące straty. Pierwszy, to wymknięcie się sankcjom wynikającym z nieprzedstawienia uzyskanych dochodów (w tym momencie straty). Gdy nie wypełnimy pit 38 objaśnienia przed skarbówką mamy jak w banku. Drugi czynnik to szansa zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych latach. Gdy w zeszłych latach, zeznawaliśmy stratę, mamy okazję obniżyć kwotę płaconego podatku w przyszłości. Możemy wykonać to za pośrednictwem obniżeja o jej wysokość zysków, otrzymywanych z takiego samego źródła, przez pięć kolejnych lat.

Odliczenie tyczy się tylko i wyłącznie strat zadanych z okazji odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • użyczonych papierów wartościowych (czyli krótka sprzedaż),
  • pochodnych instrumentów finansowych,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

Co ważne, graniczna wysokość obniżki za jeden rok nie przekracza 50% przedstawionej wcześniej kwoty straty. Kwota w pozycji 28 („Straty z lat ubiegłych”) zarazem nie może przebić stawki dochodu w pozycji 26. tej samej deklaracji, co pit-38 broszura wyraźnie opisuje.

 

Odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym

 

Bardzo często spotykaną sytuacją jest ta, gdy w tym samym roku podatkowym inwestor otrzymuje dochód, który powinien opodatkować z racji samodzielnego inwestowania na giełdzie, a jednocześnie znosi stratę poprzez uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym. Dużo podatników zapytuje się wtedy, czy taką stratę da się odliczyć w pit 38 druk 2012 albo w innych latach.

Urząd skarbowy rozumie prawo tak, że inwestorzy nie powinni połączyć inwestycji giełdowych z korzyściami uzyskanymi za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego. 

Powyższa interpretacja bywa dla niektórych zaskakująca. Wszak zyski z tytułu zbycia papierów wartościowych na giełdzie lub z udziału w funduszach wytyczają się z tożsamego źródła, a poza tym, podatkuje się je wedle 19% stawki podatku. Różnica polega na tym, że inne są regulacje opodatkowania. Gdy zarobek został osiągnięty ze zbycia akcji, opodatkowujemy go na zasadach ogólnych, rozliczając formularz PIT-38. W sytuacji przychodów z funduszu, płatnikiem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, a podatek jest pobierany ryczałtem.

Z uwagi na metodę poboru podatku, nie ma również szansy pomniejszenia przychodu z funduszy o straty z pozostałych funduszy kapitałowych.

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>