Rozliczenie z podatku 2014 – zobacz jakie ulgi Ci przysługują

Posted by on lut 19, 2014 in Artykuły | 0 comments

Naszym obowiązkiem jest płacenie podatków. Dojrzali podatnicy pomijając wiek, status społeczny i wykonywany zawód zobowiązany jest do regulowania zobowiązań względem urzędu skarbowego. Gorycz przedstawienia zeznania fiskalnego osłodzić mogą w jakimś stopniu odpisy od podatku. Co możemy odliczyć od podatku

Ulga internetowa 2013

Odliczenie internetu od podatku to od lat udogodnienie z którego korzysta wielu podatników. Dochód wykazywany w zeznaniu podatkowym potrafi być pomniejszony o wydatki na Internet, kwota ta nie może natomiast przekroczyć 760 zł.

Zniesiono nałożony odgórnie wymóg dokumentowania wydatków za pomocą faktury VAT, właśnie do skorzystania z ulgi wystarczy posiadać dokument, z którego wynika, iż płatnik taki wydatek poniósł. to od lat ułatwnienie z którego korzysta wielu podatników dowodem odliczenia za Internet 2013 Po niedługim czasie zniesiono na przykład imienny rachunek albo przelew bankowy określonych kwot na korzystanie z dostępu do sieci. Dokument, który zapewni, iż odliczenie internetu od podatku jest przydatne, powinien zawierać informacje podatnika, dane dostawcy Internetu, rodzaj usługi i ilość opłaty za nią. Informacje te są niezbędne głównie w przypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią daną na korzystanie z sieci są również w nim ujęte dodatkowe usługi np. korzystanie z telefonu. Podatnik posiadający rachunek zbiorowy jest zobowiązany zwrócić uwagę, czy część nakładów na Internet jest wyodrębniona spośród pozostałych opłat, bowiem jest to niezbędne do skorzystania z ulgi.

W ramach ulgi można także odliczyć koszty na Internet stacjonarny, jak i mobilny, do którego płatnik ma kontakt za pomocą telefonu komórkowego. W ramach ulgi internetowej dopuszczalne jest też odliczenie nakładów wziętych w kawiarence internetowej.

 

Dodatkowe ulgi - co możemy odliczyć od podatku

 

Ulga podatkowa w 2013 poza ulgą za internet obejmuje także:

  • Ulga na dziecko

    i za ubiegły oraz bieżący rok na jakiekolwiek dziecko płatnik ma przywilej odpisać od podatku określoną kwotę. Według skarbówki ulga istnieje na dowolne małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego podatnik: wykonywał kontrolę rodzicielską, pełnił rolę prawnego opiekuna (o ile dziecko z nim pozostawało) czy spełniał funkcję rodziny zastępczej. Dotyczy to jednocześnie osób zajmujących opiekę zastępczą czy opiekę prawną nad dzieckiem (np. dziadków). Ulga przypada na wszelkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, jednak tylko jeżeli zarobki młodego człowieka nie przekraczają 3089 zł, oraz na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny czy rentę socjalną. Limit ulgi planowany jest proporcjonalnie do ilości miesięcy, poprzez które płatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc przysługuje połowa ulgi.

  • Ulga od darowizny

    daje prawo do odpisania od dochodu na szlachetne cele do 6% rocznego dochodu. By uzyskać ulgę, podatnik musi mieć poświadczenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W ostatnim wypadku zaświadczenie nie wystarczy. W zeznaniu podatkowym, oprócz kwoty, piszemy nazwę oraz adres obdarowanej instytucji. W wypadku przekazania darów rzeczowych, jedzenia, ubrań itp. powinniśmy mieć dokument, z jakiego wynika wartość rynkowa darowizny (paragon czy faktura, zatwierdzające wartość darowizny) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej uznaniu. Darowizna nie może być podana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, jakich jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a również osoby wykonującej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 6-procentowy limit nie wchodzi w wypadku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów. Czyli pieniądze poświęcone na zarządzane poprzez kościół hospicjum, noclegownie lub stołówkę wolno odpisywać od zysków w dowolnym wymiarze. Nawet 100 proc. dochodu. W ostatnim przykładzie można ubiegać się o poświadczenie pokwitowania odbioru i, w momencie dwóch lat od dnia przekazania darowizny, sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. Konieczny będzie również dowód potwierdzający uczynienie darowizny.

Ulga internetowa 2013 utworzona jest dla obywateli, którzy dokonali wyboru jako sposób opodatkowania skalę podatkową albo ryczał od dochodów ewidencjonowanych. Pozwala ona odpowiednio zmniejszyć zysk albo tez przychód o kwoty nakładów poniesionych na czerpanie z sieci komputerowej do 760 zł rocznie. Odliczenie za internet w 2013  roku po raz ostatni przeprowadza się na starych zasadach. Zacząwszy od wyliczenia za 2013 rok uprawnienie pozwalające na odliczenie internetu od podatku będzie przysługiwało jedynie w dwóch kolejnych latach skarbowych. Świadczy to, że wszystkim aspekcie będą potrafili spośród niej skorzystać tylko podatnicy, którzy nigdy wcześniej z tej ulgi nie korzystali, przy czym limit nakładów wyniesie dodatkowo 760 zł rocznie. Podatnik, który w zeznaniu za 2012 rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków jeszcze tylko w zeznaniu za 2013 rok.

Odliczenia PIT 2013 mogą zauważalnie obniżyć wielkość podatku. Pamiętaj więc o ulgach i zobacz, jakie mamy odliczenia PIT na 2014 rok.

Zobacz też! program pit 38

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>