Poprawne rozliczenie z Pit 36

Posted by on lut 1, 2014 in Artykuły, PIT 36 | 0 comments

Obywatele posiadający pozarolniczą działalność gospodarczą przed końcem kwietnia muszą podjąć wyzwanie z pit 36 formularz ma wiele (bo aż 17) części, nie powinien jednak sprawić rozliczającym się sporych problemów. Prezentujemy ulgi podatkowe 2012 i informujemy, do kiedy pit 11. W następnej części ułatwimy obliczenie podatku oraz doradzimy co zrobić, ażeby pit roczny nie był problemem.

Kto wypełnia pit 36?

Druk pit 36 składają osoby, które w danym roku uzyskały wszelkie dochody opodatkowane w postaci skali podatkowej (18-32%) bez udziału płatnika. Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na ogólnych zasadach przy uwzględnieniu skali podatkowej (również takich, które wykorzystują z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a uchwały o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jeśli dokonują rozliczeń w jednym z pięciu następnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f uchwały) oraz przydziały specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnie przyjętych zasadach przy zastosowaniu miary podatkowej. Pit 36 powinni również złożyć ci podatnicy, jacy uzyskali zyski:

  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy czy z różnych umów o takim samym charakterze, opodatkowanych na podobnych warunkach,
  • ze źródeł krajowych, od których zobowiązani byli indywidualnie wpłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł profitów zamieszczonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (inaczej ujmując byli zatrudnieni u zwierzchnika spoza granicy),
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy przyłożeniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani {podatnik|płacący podatki} w ciągu roku fiskalnego nie miał celu odprowadzania zaliczek

Jakie ulgi przysługują składającym zeznanie

Ulg, które można potrącić z podatku w wypadku deklaracji pit 36 istnieje wiele. Obliczenie podatku zakłada ulgi podatkowe 2012:

  • ulga internetowa – płatnik potrafi pomniejszych swój profit o wydatki poniesione w ciągu roku na Internet, jednak maksymalnie kwota może wynieść 760 zł; nie ma już obowiązku tłumaczenia nakładów fakturą VAT, w ramach ulgi wolno też wydzielać nakłady na Internet, spośród jakiego podatnik wykorzystuje przez komórkę,
  • ulga prorodzinna - przypada na dowolne małoletnie dziecko, w stosunku do jakiego obywatel, w roku podatkowym: sprawował władzę rodzicielską; pełnił misję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim pozostawało; sprawował kontrolę poprzez spełnianie funkcji rodziny tymczasowej na platformie orzeczenia sądu albo ugody zawartej ze starostą,
  • ulga mieszkaniowa- dotyczy obywateli, którzy z metod pozyskanych ze sprzedaży posiadłości nabyli obiekt mieszkalny lub lokal mieszkalny, teren pod koncepcję budynku mieszkalnego; przedsięwzięli się rekonstrukcji lub remontu swego budynku mieszkalnego albo rodzinnego lokalu mieszkalnego,
  • ulga rehabilitacyjna – za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej uznaje się wydatki poniesione na realizację i umeblowanie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do spraw wychodzących z niepełnosprawności, przygotowanie pojazdów mechanicznych do spraw wychodzących z niepełnosprawności, zakup i restaurację indywidualnego sprzętu, urządzeń a narzędzi technicznych potrzebnych w rehabilitacji oraz umożliwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do spraw wychodzących z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, zakup wydawnictw i środków (pomocy) szkoleniowych, stosownie do spraw wychodzących z niepełnosprawności, opłata za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
  • odtrącenia połączone z przekazywaniem darów.

Ostatnie pytanie – do kiedy pit 11

Wiedza do kiedy pit 11 ma dotrzeć do pracownika, umożliwi wykonanie informacji koniecznych do przeprowadzenia pit 36. Czas na przekazanie pracownikom i fiskusowi druku pit 11, zawierającego m.in. informacje o zdobytych w 2012 r. dochodach, upłynie z końcem lutego. Właściciel nie musi spełniać tego osobiście – najpóźniej 28 lutego dokument można wysłać pocztą. Za niewywiązanie się spośród tego celu przedsiębiorca może być ukarany wysoką karą.

Obliczenie podatku jest proste, starczy kilka rad a pit roczny nie będzie stanowił dla podatnika najmniejszego problemu. Po pierwsze dzięki dostępnym programom do wypełnienia deklaracji pit, złożenie zeznania stało się proste. Każdy z nich poprowadzi użytkownika przez proces etap po etapie, dokonując niezbędnych obliczeń. Większość z nich ma wprowadzone bazy urzędów skarbowych, powiatów i gmin z obszaru kraju hamując konieczność posiadania dodatkowych wiadomości. Podatnikowi jest skontrolowanie, czy na pewnym kroku do informacji nie wkradł się błąd i zdecydowanie, czy żadnego problemu osobiście czy przez sieć.

Sprawdź! sii.org.pl

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>