Pit 38 – obliczenie

Posted by on kwi 11, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z pieniężnego zbycia papierów wartościowych, wypożyczonych papierów wartościowych, czy też udziałów w spółkach o osobowości prawnej jest zobowiązany do złożenia deklaracji pit 38 objaśnienia, w jaki sposób ją uzupełnić zamieszczamy poniżej.

Jak wypełniać druki pit 38

Pit 38 formularz złożony jest z dwunastu części uszeregowanych od litery A do L, z czego jednak ostatnią z nich wypełnia sam urząd skarbowy. W pozycji 1. (na górze pierwszej strony) winniśmy umieścić numer PESEL, o ile nie funkcjonuje obowiązek sygnowania numerem NIP.

Pomocny PIT-8C

Uproszczeniem dla podatnika uzupełniającego druk pit 38 może być uzyskana z maklerskiego biura
z biura maklerskiego deklaracja pit 8C. Biuro maklerskie jest zobowiązane dostarczyć ten dokument do końca lutego. Trzeba jednak nie zapominać, że to na rozliczającym spoczywa przymus odpowiedniego wypełnienia pit 38 druk rozliczenia i odprowadzenie właściwej kwoty podatku.

Część A i B

Wypełnienie aktualnych danych podatnika.

Część C

Część, w której podatnik jest proszony do przedstawienia sumy przychodów, kosztów uzyskania i strat lub dochodów. Jeśli podatnik potwierdza kwoty przedstawione w otrzymanym PIT-8C to jedynie w pierwszym punkcie druk pit 38 części C umieszcza te wielkości. Jeżeli zaś zdecyduje się uzupełnić własnoręcznie przychody lub koszty, musi zapamiętać, że musi umieć wszystko udokumentować na wypadek kontroli rozliczenia przez urząd skarbowy.

Część D

Potem należy przejść do obliczenia zobowiązania podatkowego, czyli do części D. Bazą opodatkowania jest dochód umniejszony o ewentualną stratę z lat minionych. Kwota ta jest zaokrąglana do pełnych stawek złotych. Kwotę podatku obliczamy mnożąc podstawę obliczenia podatku oraz stawkę podatku, wynoszącą 19%. Tak obliczoną kwotę podatku może uszczuplić jeszcze kwota podatku przeliczonego na złote płaconego za granicą wymagająca odliczenia. Kwota podatku należnego również jest zaokrąglana do pełnych złotych (w dół lub w górę).

Część E

Pierwsze wiersze części E deklaracji PIT-38 uzupełniają osoby, które osiągnęły dochód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości a także praw majątkowych nabytych czy postawionych w latach 2007-2008, oraz osoby, które zdobyły dochód, o jakim mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeśli ten zryczałtowany podatek nie został pobrany przez płatnika.

Ponadto, w części E liczy się podatek od zdobytych za granicą dochodów na przykład z racji: udziału w funduszach kapitałowych, odsetek od pożyczek, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend, a ową kwotę pomniejszamy o przeliczoną na polską walutę kwotę podatku zapłaconego z tego tytułu za granicą.

Pod koniec wyliczana jest kwota do zapłacenia albo nadpłata. To właśnie z poz. 43 i 44 PIT-38 wiadomo ostatecznie, jaką kwotę obywatel musi odprowadzić do urzędu skarbowego lub jak liczną ma nadpłatę. Trzeba pamiętać, że kwotę przedstawioną w poz. 43 musimy wpłacić w okresie określonym dla złożenia deklaracji za rok podatkowy.

Część F i G

Część F jest o tematyce podatku, jaki osoby fizyczne nie przebywające na terytorium RP, pozyskujące przychody, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT, poza płatnikiem, są obowiązane wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do dnia 20 miesiąca następnego za poprzedni miesiąc. Część G druku PIT-38 uzupełniają natomiast podatnicy, uprawnieni z papierów wartościowych zachowanych na rachunkach zbiorczych,  którzy pozyskali przychody z racji m.in. funduszów kapitałowych i dywidend, od których pobrany został podatek przez płatnika, a których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.

Część H i I

Rozliczający, którzy chcą przekazać 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, mogą to zrobić wypełniając część H formularza, wpisując numer KRS wybranej OPP. 

Część J

Część J oznajmia urzędowi skarbowemu, czy wraz z rozliczeniem podatnik składa załączniki PIT/ZG (dane o wysokości dochodów z zagranicy) i pokazuje sumę takich załączników. Załącznik składa się oddzielnie dla kraju, w którym otrzymano dochód.

Część K

Na końcu w części K obywatel ma obowiązek złożenia podpisu pod zeznaniem i dołączenia oświadczenia o orientacji w kwestii przepisów Kodeksu karnego skarbowego o konsekwencjach za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

W sytuacji wątpliwości przy uzupełnianiu pit 38 objaśnienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie podatkowe musi być dostarczone do dnia 30 kwietnia roku 2014. Druki pit 38 zostawiamy bezpośrednio w urzędzie skarbowym tudzież wysyłamy w formie elektronicznej przez Internet.

Sprawdź!  pit-38

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>