Pit 37? – wypełnij szybko i poprawnie

Posted by on mar 15, 2014 in Artykuły | 0 comments

Rozliczanie pit 37 jest nie lada wyzwaniem. Owa deklaracja PIT dotyczy przychodów zdobytych i rozliczanych rękoma płatników. Pity 37 wybierają zleceniobiorcy, pracownicy i wszyscy pozostali, wobec których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik.

Pit 37 instrukcja krok po kroku

 

Krok 1

– wskazanie sposobu opodatkowania, zamieszczenie danych osobowych

 

Krok 2

– wprowadzenie dochodów podatnika

Dochody wpisuje się na podstawie formularza pit 11, otrzymanego od pracodawcy. Dane z pit 11 to: zaliczka pobrana przez płatnika, koszty uzyskania przychodu, przychód, zdrowotne i społeczne składki na ubezpieczenie. Przychód w programach do rozliczanie pit 37 wyliczany jest automatycznie.

 

Krok 3

– ulga za Internet w pit37

Udostępniana przez Ministerstwo Finansów instrukcja przekazuje, że podatnik ma uprawnienia do wykorzystania szansy odliczenia kosztów internetowych w zamkniętym roczniku (kluczowa jest data zapłaty rachunku).

 

Krok 4

– mniejszy podatek za dziecko

Ustawodawca wprowadził też ulgę na rzecz opiekowania się dzieckiem, wypełniając pit 37 podatek uszczupli się po podaniu imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz daty narodzin dziecka (albo każdego z dzieci).

 

Krok 5

– obliczenie zobowiązania podatkowego

Podstawa opodatkowania to zysk pomniejszony o wydatki związane z jego uzyskaniem i odliczenia od przychodu. W pit 37 podatek opłacany to iloczyn podatkowej stawki i opodatkowanej podstawy uszczuplony o raty na ubezpieczenia zdrowotne i inne możliwe odliczenia. W komputerowych programach do wypełniania pit37 zostanie on przeliczony przez automat.

 

Krok 6

– przekazanie 1% podatku

1 procent podatku zwyczajowo jest wysyłany Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Tym sposobem kończy się wzor pit 37. Przed wysłaniem deklaracji podatnik powinien jeszcze sprawdzić prawdziwość zamieszczonych informacji, w tym najważniejszą kwotę dochodu, kwotę podatku naliczonego oraz kwotę należną do zapłaty w urzędzie skarbowym. Jeżeli w zeszłym roku osoba rozliczająca pit 37 pracowała w niezmienionym przedsiębiorstwie i zyskała zbliżony przychód, może sprawdzić, czy kwoty są zbliżone.

Pity 37 to rozliczenie tych, którzy…

 

Rozliczanie pit 37 obejmuje podatników, którzy tylko za pomocą płatnika uzyskali dochody ze źródeł wchodzących w obręb Polski, zazwyczaj z tytułu:

  • wynagrodzeń i dodatkowych dochodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent socjalnych, rent strukturalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • należności z okazji bycie przynależnym w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach dotyczących produkcji rolnej,
  • dotacji finansowych ze społecznego ubezpieczenia,
  • stypendiów,
  • zysków i strat z działalności pełnionej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • dochodów z racji praw autorskich lub innych praw majątkowych,
  • świadczeń pobranych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przyznanych tymczasowo aresztowanym oraz więźniom,
  • przychodów z umowy aktywizacyjnej,

   

  jak również podatników, którzy:

   

  • nie pełnili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali podatkowej,
  • nie muszą doliczać do pozyskanych dochodów małoletnich dzieci,
  • nie zmniejszają przychodów o straty finansowe z lat ubiegłych.

Gdy obywatel myśli, że wyliczony podatek jest zbyt wysoki, można ponownie zanalizować dane wpisane według pit 11. Możliwe, że przy kwocie przychodu wpisano o niefortunne zero za dużo lub przypadkowo pominięto jakąś rubrykę. Ewentualnie można zarazem sprawdzić, czy przy wypełnieniu dostarczonej deklaracji nie dopuścił się błędu pracodawca. Warto zarazem kolejny raz zweryfikować, czy obywatel nie ma prawa do pozostałych ulg i odliczeń.

Rozliczanie pit 37 finalizuje się dostarczeniem formularza do urzędu skarbowego. Można tego dokonać osobiście albo za pomocą Internetu, przez tak zwaną e-deklarację. W każdym wypadku wysłania deklaracji pit 37 wypada wydrukować potwierdzenie. Zachowany dokument należy trzymać przez 5 lat. W takim czasie fiskus może zażądać jego okazania w sytuacji kontroli.

Zobacz też! program pit

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>