Pit 36 kto powinien go uzupełnić?

Posted by on lut 3, 2014 in Artykuły, PIT 36 | 0 comments

Pit36 to zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu czy poniesionej straty w roku podatkowym. Informacja obowiązuje tylko przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (wynoszącej obecnie 18% oraz 32%), a wypełnić ją powinny osoby, które:

 • miały pozarolniczą działalność gospodarczą na uniwersalnych regułach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • prowadziły działy nietypowe produkcji rolnej opodatkowane na uniwersalnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej,
 • uzyskały przychody: z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (czy innych umów o odpowiednim charakterze) ) opodatkowane na uniwersalnych zasadach, ze źródeł krajowych (od których odpowiedzialne były samodzielnie opłacać zaliczki na podatek), ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (dotyczy to pracy u płatnika spoza terytorium kraju), z innych źródeł (opodatkowanych na uniwersalnych zasadach przy wykorzystaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku skarbowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek).

 Formularz krok po kroku

 Spora liczba składających deklaracje, ma dylemat jak wypełnić pit 36, a to banalne. Aby zacząć wypełnianie druku musimy posiadać formularz pit 36, nabyty z powszechnych w Internecie plików PDF. Szybko  znajdziemy druk pit 36 również w dostępnych programach do realizowania deklaracji przez Internet. Płatnik ma możliwość wyszukać jedną z trzech możliwości dokonania rozliczenia: indywidualne, wraz z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, a dotyczy to także Polaków, którzy przebywają w innym kraju niż Polska (na obszarze Unii Europejskiej lub Szwajcarii). Kiedy zdecydujemy się na to rozliczanie powinno się zaznaczyć w pozycjach 6,7,8.

Formularz pit 36 rozpoczynamy wypełniać od wpisania identyfikatora podatkowego (NIP czy PESEL), roku za który się rozliczamy i wyboru sposobu złożenia deklaracji. W części B wpisujemy następne dane identyfikujące, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania o datę urodzenia, natomiast w części 3 informacje dodatkowe (m.in. informacja o korzystaniu z tzw. kredytu podatkowego).

PIT-36L - podatek liniowy tak, ale tylko wtedy gdy złożyłeś oświadczenie

Pit 36l obowiązuje właśnie tych podatników, jacy posiadali pozarolniczą działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej a w wskazanym czasie przedłożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego poświadczenia o wyborze rozliczenia w formie liniowej.

Rozliczenie z pit 36l nie ujmuje:

• złożenia deklaracji z małżonkiem,

• rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko

• rozliczenia się wspólnie z innych przychodów (opodatkowanych według skali podatkowej, które rozlicza się pit36 albo pit37).

W pit 36l obywatel ma możliwość oddać wyłącznie składki na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, ulgę abolicyjną, składkę na IKZE oraz przekazać 1% podatku na konto organizacji pożytku publicznego.

 Część D uwzględnia dochody/straty ze źródeł przychodów. Tu należy zacząć wyliczenia, które w dalszych częściach dadzą informację czy należy podatek dopłacić, czy możemy czekać na zwrot. Jako źródła przychodów druk pit 36 daje obraz:

 • O należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego również z pracy nakładczej lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego rozdzielone przez urząd pracy,
 • O emerytury, renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy ,
 • O pozarolniczą działalność gospodarcza,
 • O działy specjalne produkcji rolnej,
 • O działalność wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o PIT (w tym umowy o dzieło i zlecenia),
 • O najem lub dzierżawę,
 • O prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT,
 • O inne źródła.

Część E i F – umieszczamy w nich odliczenia z dochodu zwolnionego, strat i opłat na ubezpieczenie społeczne (dodatkowo możemy odliczyć też straty z lat ubiegłych). Jeżeli czerpiemy z ulg i odliczeń z przychodu musimy zrealizować załączniki PIT/O i PIT/D dodatkowo na ich bazie wypełniamy pozycje w niniejszej części pit 36.

W części G formularz pit 36 zawiera pozycję, w której można wykazać kwoty generujące podstawy opodatkowania czy niwelujące stratę jeżeli utraciliśmy uprawnienie do wcześniejszych pomniejszeń.

Część H jest miejscem na określenie podatku.

W części I i J dokonujemy odliczenia z podatku oraz obliczenia zobowiązania skarbowego.

Część K da obraz czy należy dopłacić podatek, czy możemy uzyskać zwrot pieniędzy.

Pit 36 może jest bardziej skomplikowany od pitu 37, ale jeśli skupimy swoją uwagę każdy podatnik jest w stanie sobie poradzić z jego własnoręcznym wypełnieniem.

Zobacz też! sii.org.pl

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>