Obliczenie podatku dochodowego 2014

Posted by on mar 5, 2014 in Artykuły | 0 comments

Dostarczenie oświadczenia fiskalnego to trudny obowiązek, jaki dotyka z roku na rok dziesiątki milionów Polaków. Jakie są rodzaje podatków, jakie prowadzą nimi stawki podatkowe 2013 oraz jak dokonać odliczenia od podatku 2013? Zapraszamy do lektury!

Rodzaje podatkow

Wśród podatków wolno poznać między innymi:

 • Bezpośrednie oraz pośrednie – fundamentem podziału stanowi stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku, podatkami bezpośrednimi obłożone są zyski i majątek podatnika (przychodowy, dochodowy, majątkowy), podatki pośrednie natomiast posiadają składnik cen towarów oraz usług (VAT, akcyza)
 • Ze względu na podmiot podatku (mianem tym charakteryzuje się osobę odpowiedzialną do uiszczenia daniny także tego, kto ją przyjmuje na indywidualną rzecz). Ze względu na tę dodatkową grupę wyodrębnić można: centralne (podatek od artykułów oraz usług, akcyzowy, od gier oraz ryczałt), lokalne (od nieruchomości, od spadków oraz darowizn, od środków transportowych, rolny, leśny, od czynności cywilnoprawnych), wspólne (zasilające po części kasę Skarbu Państwa, a po części samorządy terytorialne – od osób fizycznych oraz prawnych)
 • Ze względu na temat podatku: przychodowe, dochodowe (od osób fizycznych oraz od prawnych), obrotowe (np. VAT, akcyza), majątkowe (od nieruchomości, spadków oraz darowizn, od środków transportowych).

Odliczenia od podatku 2013

Odliczenie od podatku daje możliwość do zmniejszenia podstawy opodatkowania w wielu sytuacjach. Odliczenia do podatku 2013 można przygotować w ramach:

 • Ulgi na dzieci – podług prawa ulga przysługuje na dowolne małoletnie dziecko (do 18 roku życia czy w wypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia), w stosunku do jakiego podatnik wykonywał władzę rodzicielską czy pełnił funkcje prawnego opiekuna czy także rodziny zastępczej, limit ulgi określany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, poprzez jakie podatnik wychowywał dziecko (za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi)
 • Ulgi na Internet – odliczyć można wydatki szacowane z tytułu używania sieci Internet, nie posiada konieczności dokumentowania dokonania zapłaty za pomocą faktury VAT, wystarczy dowód, z jakiego pochodzi, że podatnik taki wydatek poniósł (np. rachunek)
 • Ulgi od darowizny – podstawowa ulga za darowizny zapewnia prawo do ściągnięcia od przychodu nakładów na odpowiednie cele do 6% rocznego przychodu (niezbędny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, nazwa i adres instytucji)
 • Ulgi za krew – honorowi dawcy są w stanie czekać na ulgę zgodną z podatnikami ze dobrym sercem - dar krwi uważany jest za zwykłą darowiznę i podlega limitowi 6%
 • Ulgi na cele rehabilitacyjne - przysługuje osobom niepełnosprawnym i podatnikom mającym osoby niepełnosprawne na utrzymaniu, m.in.: ulga na zakup leków, ulga na wydatki na rehabilitację (pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zabiegi rehabilitacyjne)
 • Ulgi odsetkowej – w ramach tzw. praw nabytych większość osób, jakie przed końcem 2006 roku uzyskały kredyt zawsze może stosować ulgę na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Stawki podatkowe 2013

Stawką podatku jest określany procentowo albo kwotowo wskaźnik za pomocą którego, można obliczyć stawkę należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Stawki podatkowe 2013 rozróżnić można na:

 • W ramach podatku od towarów oraz usług: podstawowa 23%, obniżone 8%, 7%, 5%, 4% oraz 0%, stawka zwolniona (umowny czas obejmujący grupę towarów oraz usług ustawowo zwolnionych z podatku VAT)
 • W ramach grupy podatek dochodowy stawki kształtują się następująco: osoby prawne i fizyczne, które zdecydowały się na liniową metodę rozliczenia podatku dochodowego objęte są 19% stawką tego podatku, osoby fizyczne rozliczające swoje wpływy na zasadach uniwersalnych według skali podatkowej objęte są stawkami 18% albo 32% podatku dochodowego, podatek dochodowy od przychodów nieujawnionych (sankcyjna stawka podatku używana w przypadku zatajenia dochodów) – 75%
 • W ramach podatku od czynności cywilnoprawnych: udzielenie pożyczki 2%, kapitału zmiana umowy spółki 0,5%, sprzedaż nieruchomości oraz rzeczy ruchomych 2%, sprzedaż praw majątkowych 1%

Poznałeś już sposób na obliczanie podatku dochodowego, masz już świadomość, jakie są rodzaje podatkow i stawki podatkowe 2013. Masz świadomość na jakie odliczenie od podatku 2013 możesz oczekiwać, teraz możesz swobodnie zabrać się do zrealizowania zeznania skarbowego.

Sprawdź! sii.org.pl

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>