Obliczenia podatku dochodowego – umowa zlecenie

Posted by on mar 7, 2014 in Artykuły | 0 comments

Pracodawca zatrudniający ludzi na bazie umowy zlecenia albo umowy o dzieło nie jest w stanie uniknąć obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego albo zaliczki na podatek. Jakie podatki od umowy zlecenia jesteśmy zobowiązani zapłacić? Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego? Na jakie odliczenia podatkowe 2012 można liczyć? 

Podatki od umowy zlecenia

 

Obywatel zawierający umowę zlecenia albo umowę o dzieło z osobą która nie jest jego pracownikiem, musi zaczerpnąć zaliczkę czy ryczałt od wypłaty z tytułu tej umowy. Jeśli kwota należności wskazana w umowie nie przekracza 200 zł, należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 procent dochodu. Podatek ten przyjmuje się od przychodu bez odliczenia wydatków jego uzyskania. Podatnik (przedsiębiorca) zobowiązany jest do rozliczenia, pobrania oraz doręczenia zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika albo siedziby lub miejsca wykonywania działalności, jeśli płatnik nie ma siedziby. Podatek ten należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w jakim pozostał pobrany. Ponadto, w okresie do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym, płatnik zobowiązany jest także do oddania deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Podatnik nie wykazuje kwot wychodzących z umów spełniających ww. warunki ani w PIT-11 ani w PIT-4R.

Jak obliczyć wysokosc podatku dochodowego

 

Rozliczenie podatku dochodowego nie jest proste, jednakże starczy trochę koncentracji, a nie powinno być z nim zachodu. W współzależności od tego, jak duży wpływ osiągnęliśmy w konkretnym roku, wysokosc podatku dochodowego może być różna.

 

Podstawą obliczeń jest przychód umniejszony o koszty jego uzyskania, składki na ubezpieczenie społeczne oraz aktualne ulgi.

Skala podatkowa:

• 0 - 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

• Powyżej 85 528 – podatek wynosi 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

 

Najprościej rozliczyć podatek singla. Jeżeli przychód mieści się w pierwszej skali podatkowej (lub 85 528zł), to najpierw przychód mnożymy razy 18%, a potem odejmujemy ilość wolną od podatku 556,02. Od kwoty podatku odejmujemy również składki zdrowotne, ulgi oraz 1% wydany na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Odliczenia podatkowe 2012

Obywatele mogą zaczerpnąć z ulg, które pomniejszą płacony podatek. Jako odliczenia podatkowe 2012 potraktować można:

• składki na ubezpieczenia społeczne: zapłacone w roku skarbowym bezpośrednio na indywidualne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika także osób z nim współpracujących, potrącone w roku skarbowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe;
• wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki powiązane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych osób niepełnosprawnych;
• wydatki ponoszone poprzez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w wysokości niewchodzącej w roku skarbowym kwoty 760 zł;
• darowizny wydane na cele (nie więcej natomiast niż 6% dochodu);
• faktycznie poniesione w roku skarbowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) przyznanego podatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.

Zwrot podatku na konto

Podatnicy po złożeniu zaświadczenia podatkowego z niecierpliwością czekają na chwilę, w której dostaną zwrot podatku. Aby upewnić się, jaka będzie to kwota, wolno zaczerpnąć ze dodatkowego narzędzia, zwanego kalkulator zwrotu podatku. Zwrot podatku kalkulator obliczy dokładnie w kilka sekund. Aby wziąć z obecnego rozwiązania wystarczy w wyszukiwarce Internetu wpisać kalkulator zwrotu podatku i wejść w którykolwiek z otrzymanych wyników.

Jeśli natomiast płatnik podpisuje umowę z osobą niebędącą jego pracownikiem, jakiego miesięczna suma należności określona w umowie przekracza 200zł albo ze swoim pracownikiem, nawet w sytuacji, gdy kwota należności przekracza 200 zł, wskazane jest uzyskanie zaliczki na podatek dochodowy (ryczałt nie ma wykorzystania). Jeszcze i w tym wypadku kwoty pobranych zaliczek należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczki. Po skończeniu roku fiskalnego płatnik wykazuje te liczby w zeznaniach PIT-4R oraz PIT-11.

Sprawdź! sii.org.pl

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>