Jakie stawki i podatki obowiązują w Polsce?

Posted by on mar 2, 2014 in Artykuły | 0 comments

W codziennym rozumieniu, deklaracje to wszelkiego rodzaju dane składane organom fiskalnym na dokładnie określonych drukach. Ustawa określa je także jako zeznania podatkowe lub wykazy, do jakich wykonywania odpowiedzialni są podatnicy, płatnicy i inkasenci. 

Podatek od towarów i usług

Wyszczególniamy dwie deklaracje, jak VAT-7 oraz VAT-UE. Pierwsza z nich jest ogólną deklaracją dla podatku od towarów oraz usług, jaką należy oddać do 25-ego dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc. Druga deklaracja posiada wiadomość podsumowującą dotyczącą dostaw czy nabyć wewnątrz UE. Okres jej tworzenia jest różny w zależności od formy sporządzania.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-4R dostarcza obywatel w urzędzie skarbowym. Nie dochodzi on do obywatela, ani nie zostaje on poinformowany, że pracodawca go doręczył. Jest  on deklaracją o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2013. PIT-11 także wypełnia pracodawca (płatnik). Jest on niezbędny i musi zostać przekazany zarówno do urzędu skarbowego jak i do samego podatnika. Pomaga w dokonaniu właściwej jemu umowy o zyskach. W PIT-11 wpisuje się informacje takie jak osiągnięte przez pracownika (podatnika) wpływy lub koszty uzyskania przychodu 2013 i składki na ubezpieczenie. Kolejny druk, PIT-28 przeznaczony jest dla osób, jakich wpływy były opodatkowane na podstawach ryczałtu ewidencjonowanego. Należy oddać go do 31 stycznia za rok ostatni.

Kolejne trzy formularze wypełniają płatnicy. Każdą z nich należy zdać do 30 kwietnia za rok miniony. PIT-36 jest poświęcony dla osób, jakie uzyskały jakiekolwiek zyski bez pośrednictwa płatnika, na podstawach skali podatkowej (18-32%). Świadczy to, że takie jednostki same są zmuszone do obliczania zaliczek na podatek lub wartości należnego podatku. Taka deklaracja dotyczy najczęściej osób, jakie korzystały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. PIT-37 jest najpopularniejszym z wykorzystywanych formularzy. Dotyczy przychodów osiągniętych za pośrednictwem płatnika (pracodawca, ZUS etc.). Wypełnienie obowiązkowych danych lub obliczenie podatku ułatwia przesłany wcześniej poprzez pracodawcę PIT-11. Ostatni, PIT-38 dotyczy zysków m.in. z inwestycji na giełdzie.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Najbardziej istotnym dokumentem jest w tym przykładzie CIT-8, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego przychodu (poniesionej straty) poprzez obywatela podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności dotyczy on spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych. Czas oddania oświadczenia mija 31 marca za ubiegły rok podatkowy.

Podatek od środków transportowych

Druk deklaracji DT-1 oraz załącznik do niej DT-1/A jest poświęcany na poczet deklaracji na podatek od środków transportowych. Nieprzekraczalny okres oddania umowy to 15 lutego, oraz w wypadku gdy obowiązek podatkowy powstał tego dnia – w momencie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Należy pamiętać, że wymienione informacje i rodzaje podatków to nie wszystko. Prezentowane zostały te najliczniejsze również najbardziej popularne. W innych naszych artykułach spotykają się bardziej dokładne informacje, dotyczące poszczególnych formularzy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych PCC podlegają wszystkie czynności cywilnoprawne, wymienione w ustawie. Przypadki to: umowa darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy oraz praw majątkowych. Podatek taki należy zapłacić w przeciągu czternastu dni od powstania takiego obowiązku.

W gąszczu różnorakich dokumentów i deklaracji się zgubić i pomylić. Nazwy dokumentów w formie skrótów nie ułatwiają działania i potrzebują dopytywania i wyszukiwania, co tak rzeczywiście powinniśmy wykonać. Generalnie, deklaracje można podzielić ze względu na podatki, których dotyczą. Podatki w Polsce różnią się m.in. na: podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych.

Sprawdź! program pit 38

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>