Jak wygląda podatek 2013?

Posted by on mar 6, 2014 in Artykuły | 0 comments

Zapłata podatku to konieczność z jaką spotykamy się na jakimkolwiek kroku. Jak wygląda podatek 2013? Jakie różnice wykazuje podatek pośredni od bezpośredniego? Udzielamy odpowiedzi na najpopularniejsze pytania.

Stawki podatkowe

Stawka podatku to wyznaczony kwotowo lub procentowo wskaźnik służący obliczeniu należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Podobnie jak w roku ubiegłym stawki podatkowe 2012 podzielić można na kilka grup.

W ramach podatku od towarów i usług, - VAT, poznać wolno stawki: podstawową (23%), obniżone (8%, 7%, 5%, 4% i 0%) również tak zwaną stawkę zwolnioną (umowny okres obejmujący towary i usługi ustawowo zwolnione od podatku VAT).

Stawki podatkowe 2012 decydujące o wielkości podatku dochodowego wolno podzielić na trzy części. Osoby prawne oraz te osoby fizyczne, które decydują się na liniową metodę rozliczania podatku dochodowego zawarte są 19% stawką tego podatku. Osoby fizyczne, rozliczające wpływy na zasadach uniwersalnych według skali podatkowej zawarte są stawkami 18% i 32% podatku dochodowego (wysokość opłaty zależy od wielkości podstawy opodatkowania). Jest jeszcze trzecia grupa, podatek dochodowy od zysków nieujawnionych. Jest to sankcyjna stawka podatku używana w wypadku zatajenia przychodów i stanowi 75%.

Podatek od prac cywilnoprawnych może wynosić 2% w wypadku udzielenia pożyczki i sprzedaży rzeczy, 1% jeśli sprzedajemy prawa majątkowe albo 0,5% kiedy podwyższony zostaje kapitał spółki.

Jak najszybciej obliczyć podatek za 2012

Pomimo że wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest łatwe, wolno sobie bardzo uprościć ten proces. Trzeba z dostępnych w Internecie programów do rozliczania pit wybrać taki, który będzie posiadał: możliwość złożenia dowolnej deklaracji pit wraz ze każdymi załącznikami, pełną bazę urzędów skarbowych, gmin oraz powiatów z całej Polski, funkcję wykonywania automatycznych obliczeń (na podstawie poprawnie wypełnionych rubryk formularza) oraz aktualne informacje, takie jak np. stawki podatkowe 2012. Mnóstwo oferowanych programów wolno zaczerpnąć za darmo. Oprócz perspektywy szybkiego zrealizowania deklaracji dodatkowo zachęcają one do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Użytku Publicznego (w roku 2011 liczba osób, które podały w niniejszy sposób swój 1% podatku dochodowego przekroczyła 10 milionów, co dało łączną sumę 400,2 mln złotych).

Skala podatkowa 2012

Skala podatkowa to przykład, na bazie jakiego określa się wysokość podatku, jaki od przychodu (nabytego w jednym roku podatkowym) zapłaci obywatel. Przedziały w granicy podatkowej, tzw. progi podatkowe 2012 określają, jaką wartością podatku opodatkowane są dochody podatnika. Stawka podatku poprawia się po przekroczeniu progu podatkowego, zmiana nie dotyczy natomiast całego dochodu podatnika, a jedynie nadwyżki powyżej przekroczonego progu.

Określając podatki 2012 progi podatkowe wynoszą:

  • Gdy podstawa obliczenia podatku sięga do 85 528 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
  • Gdy podstawa obliczenia podatku wynosi powyżej 85 528 zł podatek wynosi 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Podatek progresywny oblicza się według zasady – dochód podatnika do wysokości pierwszego progu skarbowego opodatkowany jest pierwszą kwotą podatku z podpunktu skala podatkowa 2012, po wzięciu pod uwagę tak zwanej kwoty niezależnej od podatku, nadwyżka przychodu ponad pierwszym progiem podatkowym opodatkowana została według drugiej stawki wychodzącej ze skali podatkowej.

W kontakcie do roku 2013 w prawie podatkowym poprawiłoby się niewiele. Zarówno skala podatkowa 2012 jak i progi podatkowe 2012 pozostały bez zmian. Obywatele, tak jak wcześniej mogą skorzystać z ulg i odliczeń, wśród nich: ulga na dzieci, ulga za Internet (obywatel może odpisać od przychodu do 760 zł), ulga od darowizny (podstawowa ulga tego typu daje prawo do odpisania od przychodu wydatków na szczytne cele do 6 procent rocznego przychodu, jako darowiznę fiskus traktuje także krew), ulga na cele rehabilitacyjne (przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom posiadającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne), ulga odsetkowa.

Sprawdź! sii.org.pl

podatki pit pit 38 giełda rozliczenie roczne PIT online ulga na dzieci Formularz pit 36 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>